Sök

Affärsvillkor

Prislista

Kontakta oss per e-post:

Jörgen Lindahl: jorgen@ablindahls.com, 0708-766991
Pia Lindahl: pia@ablindahls.com, 0703-330018

Vi förbehåller oss rätten till prishöjning pga höjda råmaterialpriser, valutakurser etc. Vi reserverar oss även mot korrekturfel i prislistan.

Vårt sortiment produktutvecklas kontinuerligt varför konstruktions- och designändringar kan bli aktuella under prislistans giltighetstid. Vissa artiklar kan tillkomma eller utgå.

Offert
Offerter från oss gäller 30 dagar från offertdatum.

Leverans
Angivna priser i prislista är exkl. moms och gäller fritt Löberöd. Exklusive emballage och exkl. emballagepall.

Montering
Montering utförs enligt offert eller på löpande räkning.

Moms
Gällande mervärdesskatt (fn 25%) tillkommer på nettopriser.

Betalning
Betalning sker 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad ränta 18 % och påminnelseavgift.

Garanti
 På vårt snickeriarbete lämnar vi 2 år, räknat från leveransdagen. Produkterna ska placeras i lokaler med normal temperatur och luftfuktighet. Garantin gäller ej vid onormal förslitning eller åverkan. 

Reklamation
Köparen är skyldig att efter mottagande av godset omgående besiktiga detta, innan påskrift noteras på fraktsedeln. Fel som upptäcks eller borde ha upptäckts skall reklameras omgående, dock senast 7 dagar efter mottagande av godset.

Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir Lindahls egendom till dess full betalning skett. Om betalning inte skett i tid har Lindahls rätt att återta godset.